Neler Yeni

Yetkililer

Konu Yazar

tB

Haz
49
2
Kod/Altyapı adı: Yetkililer
Açıklama: Sunucu da bulunan bütün yetkilileri gösterir (Sunucuya Özel)
Gereken Modüller: discord.js
Dosyalar;

Main dosyası(index.js, main.js, bot.js vb.): 
Kod:
Main dosyası yok


Komutlar Klasörü:
Kod:
const codearius = require("discord.js");//CodeArius

exports.run = async (client, message, x) => {
  if (!message.member.hasPermission('716777613858701415')) return message.channel.send("Bu komutu kullanabilmek için yetkiniz yetersiz")

  let yetkili = message.member.roles.get("");//Tüm yetkililerin sayılması için genel bi yetkinin idsini belirtin!

    let kullanici = message.guild.members.filter(
      kullanici =>
        kullanici.highestRole.position >= yetkili.position &&
        kullanici.presence.status !== "online"
    );

    message.channel.send(
      new codearius.RichEmbed()
        .setColor('BLUE') 
        .setThumbnail('https://media.giphy.com/media/HJ7vV2YUBHnYA/giphy.gif')
        .setTitle(`Toplam sunucu da bulunan yetkili sayısı`)
        .setDescription(`Toplam ${kullanici.size} yetkili bulunmakta.`)
        .setTimestamp()
        .setFooter(client.user.username, client.user.avatarURL)
    );
};

exports.conf = {
  enabled: true,
  guildOnly: false,
  aliases: ["yetkililer"],
  permLevel: 0
};

exports.help = {
  name: "yetkililer",
  description: "Seste olmayan yetkilileri gösterir.",
  usage: "yetkililer"
};
 
Üst