Neler Yeni

Taşı

Konu Yazar

tB

Haz
49
2
Kod/Altyapı adı: Taşı
Açıklama: İstediğiniz kişiyi bir sesli kanaldan diğerine taşır
Gereken Modüller: [/font][font=Roboto, sans-serif]discord.js
Dosyalar;

Main dosyası(index.js, main.js, bot.js vb.):

Kod:
Main dosyası yok


Komutlar Klasörü:

Kod:
const Discord = require("discord.js");//CodeArius
exports.run = (client, message, args) => {//CodeArius
  if (!message.member.hasPermissions("MOVE_MEMBERS")) return message.channel.send("Bu komutu kullana bilmek için `Üyeleri taşı` yetkisine sahip olmanız gerek")
  let kanal = args[1];
  let kullanici = message.mentions.members.first()
  if (!kullanici) return message.channel.send("Taşıyacağın kişiyi etiketlemelisin!")
  if (!kanal) return message.channel.send("Taşıyacağın kanalın İD'sini belirtmeyi unuttun.")
  
  kullanici.setVoiceChannel(`${kanal}`)
    .then(() =>
      message.channel.send(`${kullanici} <#${kanal}> adlı kanala taşındı.`))
    .catch(console.error);
}
exports.conf = {
  enabled: true,
  guildOnly: true,
  aliases: ['üyeyitaşı'],
  permLevel: 0
};
exports.help = {
  name: 'taşı',
  description: 'İstediğiniz kişiniyi bir sesli kanaldan diğerine taşır.',
  usage: 'taşı [kullanıcı] [kanal id]'
};
 
Moderatörün son düzenlenenleri:
Üst