Neler Yeni

Spoiler

Konu Yazar

tB

Haz
49
2
Kod/Altyapı adı: Spoiler
Açıklama: Yazdığınız yazıyı spoiler olarak yazar
Gereken Modüller: discord.js
Dosyalar;

Main dosyası(index.js, main.js, bot.js vb.):

Kod:
Main dosyası yok


Komutlar Klasörü:

Kod:
const Discord = require('discord.js');

exports.run = (client, message, args) => {
  let mesaj = args.slice(0).join(' ');
  if (mesaj.length < 1) return message.reply('Yazabilmem için kelime ya da cümleyi belirtmelisin.');
  message.delete();
  const embed = new Discord.RichEmbed()
  .setAuthor("Yazdıran " + message.author.username)
  .setColor('GREEN')
  .setDescription('||' + `${mesaj}` + '||')
  .setFooter(client.user.username, client.user.avatarURL)
  return message.channel.sendEmbed(embed);
};

exports.conf = {
 enabled: true,
 guildOnly: false,
 aliases: ['spoiler'],
 permLevel: 0
};

exports.help = {
 name: 'spoiler',
 description: 'İstediğiniz şeyi bota yazdırır.',
 usage: 'spoiler [yazdırmak istediğiniz şey]'
};
 
Moderatörün son düzenlenenleri:
Üst