Neler Yeni

Şikayet Kodu Kolaylık İçin İyi Kod!!

Konu Yazar
Eki
17
0
Kod/Altyapı adı: Kod
Açıklama: Şikayet Kodu
Gereken Modüller:
Gereken modüller
Dosyalar;

Main dosyası(index.js, main.js, bot.js vb.):

"Main dosyası yok"

Komutlar Klasörü:

Kod:
const Discord = require('discord.js');
exports.run = function(client, message, args) {
  let type = args.slice(0).join(' ');
  if (type.length < 1) return message.channel.send(
new Discord.RichEmbed()
.setDescription('Kullanım: h!sikayet <Şikayet>'));
const embed = new Discord.RichEmbed()
.setColor('RANDOM')
.setDescription('Şikayetiniz Bildirildi!')
message.channel.send(embed)
const embed2 = new Discord.RichEmbed()
.setColor("RANDOM")
.setDescription(`**${message.author.tag}** adlı kullanıcının Şikayeti:`)
.addField(`Kulanıcı Bilgileri`, `Kullanıcı ID: ${message.author.id}\nKullanıcı Adı: ${message.author.username}\nKullanıcı Tagı: ${message.author.discriminator}`)
.addField("Şikayet", type)
.setThumbnail(message.author.avatarURL)
client.channels.get('LOG KANAL ID YAZ').send(embed2); // Kanal ID
};
exports.conf = {
 enabled: true,
 guildOnly: false,
 aliases: [],
 permLevel: 0
};
exports.help = {
 name: 'sikayet',
 description: 'Şikayet de bulunursunuz.',
 usage: 'sikayet <Şikayet>'
};
//CodeArius Kod Paylaşım Ekibi
 
Moderatörün son düzenlenenleri:
Üst