Neler Yeni

Sayaç Sistemi

Konu Yazar
Eki
17
0
Kod/Altyapı adı: Komut
Açıklama: sayaç sistemi
Gereken Modüller:
Gereken modüller
Dosyalar;

Main dosyası(index.js, main.js, bot.js vb.):

Kod:
//Sayaç Sistemi

client.on("guildMemberAdd", member => {
 const profil = JSON.parse(fs.readFileSync("./sayaç.json", "utf8"));
 if (!profil[member.guild.id]) return;
 if (profil[member.guild.id]) {
  let sayaçkanalID = profil[member.guild.id].kanal;
  let sayaçsayı = profil[member.guild.id].sayi;
  let sayaçkanal = client.channels.get(sayaçkanalID);
  let aralık = parseInt(sayaçsayı) - parseInt(member.guild.members.size);
  sayaçkanal.sendMessage(
   "🔹 `" +
    `${member.user.tag}` +
    "` Sunucuya Katıldı \n🔹 `" +
    sayaçsayı +
    "` Kişi Olmamıza `" +
    aralık +
    "` Kişi Kaldı! \n🔹 `" +
    member.guild.members.size +
    "` Kişiyiz!"
  );
 } //CodeArius Kod Paylaşım Ekibi
});

client.on("guildMemberRemove", member => {
 const profil = JSON.parse(fs.readFileSync("./sayaç.json", "utf8"));
 if (!profil[member.guild.id]) return;
 if (profil[member.guild.id]) {
  let sayaçkanalID = profil[member.guild.id].kanal;
  let sayaçsayı = profil[member.guild.id].sayi;
  let sayaçkanal = client.channels.get(sayaçkanalID);
  let aralık = parseInt(sayaçsayı) - parseInt(member.guild.members.size);
  sayaçkanal.sendMessage(
   "🔸 `" +
    `${member.user.tag}` +
    "` Sunucudan Ayrıldı! \n🔸 `" +
    sayaçsayı +
    "` Kişi Olmamıza `" +
    aralık +
    "` Kişi Kaldı! \n🔸 `" +
    member.guild.members.size +
    "` Kişiyiz!"
  );
 }
});

Komutlar Klasörü:
Kod:
//NOT: sayaç.json Diye Dosya Açıp içine {} Yazınız!


//Komutlar/sayaç-ayarla.js Dosyasına Atılacaktır!

const Discord = require('discord.js');
const fs = require('fs')
const profil = JSON.parse(fs.readFileSync("./sayaç.json", "utf8"));
exports.run = (client, message, args) => {
 if(!message.member.hasPermission("MANAGE_GUILD")) return message.reply("❌ Bu Komutu Kullanabilmek İçin `Sunucuyu Yönet` Yetkisine Sahip Olmalısın!")
 let mkanal = message.mentions.channels.first()
 let sayı = args.slice(1);
 if(!mkanal) return message.reply("❌ Bir Kanal Etiketlemelisin!")
 if(!sayı) return message.reply("❌ Bir Sayı Girmelisin!")
 if(sayı < message.guild.members.size) return message.reply("❌ Sayaç Sayısı Sunucudaki Üye Sayısından Fazla Olmalıdır!\n**Üye Sayısı:** " + message.guild.members.size)
 if(sayı && mkanal) {
  if(!profil[message.guild.id]) {
   profil[message.guild.id] = {
    sayi: sayı,
    kanal: mkanal //CodeArsin Kod Paylaşım Ekibi
   }
  }
  if(profil[message.guild.id]) {
   profil[message.guild.id].sayi = sayı;
   profil[message.guild.id].kanal = mkanal.id;
  }
  fs.writeFile("./sayaç.json", JSON.stringify(profil), (err) => {
    if(err) message.channel.send("Hata: " + err)
  })
  let embed = new Discord.RichEmbed()
   .setTitle("✅ Sayaç Ayarlandı ✅")
   .setDescription(`🔸 **Sayaç Kanalı:** ${mkanal}\n🔸 **Sayaç:** \`${sayı}\``)
   .setFooter("Owner Bot", message.author.avatarURL)
   .setColor("RANDOM")
   .setTimestamp()
  message.channel.send(embed)
 }
};

exports.conf = {
 enabled: true,
 guildOnly: true,
 aliases: []
};
 //CodeArius Kod Paylaşım Ekibi
exports.help = {
 name: 'sayaç',
 description: 'sayaç sistemi',
 usage: 'sayaç'
};
 
Moderatörün son düzenlenenleri:
Üst