Neler Yeni

Bot Yapımcıları İçin Discord Perm List !

Konu Yazar
Kas
9
0
Bu perm listesi genelde main dosyalarda veya komutlarda yetkiliye özel yapmak için kullanılır.
Örneğin bir V12 sistemde yönetici permine özel kod kullanımı için ;
if (!message.member.hasPermission("ADMINISTRATOR"))
kullanılır
ADMINISTRATOR - Yönetici İzni! (Hepsi)
CREATE_INSTANT_INVITE - Sunucu Daveti Oluştur İzni!
KICK_MEMBERS - Sunucudan Üye Atma İzni!
BAN_MEMBERS - Sunucudan Üye Yasakla İzni!
MANAGE_CHANNELS - Kanalları Yönet İzni!
MANAGE_GUILD - Sunucuyu Yönet İzni!
ADD_REACTIONS - Tepki Ekle İzni!
VIEW_AUDIT_LOG - Denetim Kaydını Görüntüleme İzni!
PRIORITY_SPEAKER - Öncelikli Konuşmacı İzni!
VIEW_CHANNEL - Kanalları Görme İzni!
SEND_MESSAGES - Mesaj Gönder İzni!
SEND_TTS_MESSAGES - Sesli Mesaj Gönder İzni!
MANAGE_MESSAGES - Mesajları Yönet İzni!
EMBED_LINKS - Link Gönder İzni!
ATTACH_FILES - Dosya Gönder İzni!
READ_MESSAGE_HISTORY - Mesaj Geçmişini Oku İzni!
MENTION_EVERYONE - Herkesten Bahset İzni!
USE_EXTERNAL_EMOJIS - Farklı Sunuculardaki Emojileri Kullan İzni!
CONNECT - Sese Bağlanma İzni!
SPEAK - Seste Konuşma İzni!
MUTE_MEMBERS - Seste Kullanıcıyı Sustur İzni!
DEAFEN_MEMBERS - Seste Kullanıcıyı Sağırlaştır İzni!
MOVE_MEMBERS - Seste Kullanıcıyı Taşı İzni!
CHANGE_NICKNAME - Kendi İsmini Yönet İzni!
MANAGE_NICKNAMES - Kullanıcı İsimlerini Yönet İzni!
MANAGE_ROLES - Rolleri Yönet İzni!
MANAGE_WEBHOOKS - Webhookları Yönet İzni!
MANAGE_EMOJIS - Emojileri Yönet İzni!Daha fazlasına bakmak için : 
Moderatörün son düzenlenenleri:
Üst