Neler Yeni

Ban Komudu

Konu Yazar
Eki
17
0
Kod/Altyapı adı: Kod
Açıklama: Kolay Ban Atma Kodu
Gereken Modüller:
Gereken modüller
Dosyalar;

Main dosyası(index.js, main.js, bot.js vb.):

"Main dosyası yok"

Komutlar Klasörü:

Kod:
const Discord = require('discord.js');
const ayarlar = require('../ayarlar.json');
//CodeArius Kod Paylaşım Ekibi
exports.run = (client, message, params) => {
 if (!message.member.hasPermission("BAN_MEMBERS"))
   return message.channel.send("❌ Bu Komutu Kullana Bilmek için `Üyeleri Yasakla` Yetkisine Sahip Olmalısın!")
  if (!message.guild) {
  const ozelmesajuyari = new Discord.RichEmbed()
  .setColor('RED')
  .setTimestamp()
  .setAuthor(message.author.username, message.author.avatarURL)
  .addField('**❌ Bu Komutu Özel Mesajlarda Kullanılamaz!**')
  return message.author.sendEmbed(ozelmesajuyari); }
  if (message.channel.type !== 'dm') {
 let guild = message.guild
 let user = message.mentions.users.first();
 if (message.mentions.users.size < 1) return message.reply('**⚠ Kimi Yasaklamak İstediğini Yazmalısın!**').catch(console.error);

Kod:
   message.guild.ban(user)
 const embed = new Discord.RichEmbed()
  .setColor('RED')
  .setTimestamp()
 .setTitle('✅ `' + message.author.username + '` İşlem Başarılı Kullanıcı Sunucudan Yasaklandı!' )
 .setImage(`https://i.kym-cdn.com/photos/images/original/001/118/146/5ec.gif`)
 return message.channel.sendEmbed(embed)
};
}   
exports.conf = {
 enabled: true,
 guildOnly: false,
 aliases: ["yasakla"],
 permLevel: 0
};
//CodeArius Kod Paylaşım Ekibi
exports.help = {
 name: 'ban',
 description: 'Seçilen kişiyi banlar',
 usage: ' ban'
};  //CodeArius Kod Paylaşım Ekibi
 
Moderatörün son düzenlenenleri:
Üst